Ajankohtaista

Lauri Railaksen artikkeli Ever Given-laivasta (9.7.2021)

Lue Lauri Railaksen ICC Academylle Ever Given-laivan kohtalosta alla olevasta linkistä.

Lauri Railaksen päivitys Linkedinissä MS Ever Given-laivaa koskevasta artikkelista

Lauri Railas: Insider thoughts: MS Ever Given but not forgotten? 9.7.2021, ICC Academy

9.7.2021

Merilain muutos (1.7.2021)

Merilain muutos (4.6.2021/480), jolla korvataan merilain merivahingonlaskijaa koskevat aikaisemmat määräykset sekä laki (10/1953) merivahingonlaskijan korvausselvityksistä merivakuutusasioissa sekä merivahingonlaskijan toimesta annettu asetus (121/1936) muutoksineen tulee voimaan 1.7.2021. Sitä sovelletaan menettelyihin, jotka käynnistetään lain voimaan tultua. Lailla kumotaan merilain (674/1994), muutetaan merilain 9 luvun 9 §, 17 luvun 2 ja 7 § sekä 21 luvun 8 § ja tuodaan lakiin uusi 16 a luku, jonka otsikko on Merivahingonlaskijan tehtävät, päätöksenteko ja korvaukset. Lainmuutoksen sisältöä tarkastellaan merivahingonlaskijan kotisivuilla myöhemmin, mutta merivahingonlaskija vastaa sitä koskeviin kysymyksiin, ks. yhteystiedot.

Merilaki

1.7.2021

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 3/2020 (15.10.2020)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 3/2020 (ENG)

15.10.2020

Lauri Railas: Causation and Burden of Proof in Nordic Marine Insurance

Lue OTT Lauri Railaksen artikkeli syy-yhteydestä ja todistustaakasta pohjoismaisessa merivakuutuksessa oheisesta linkistä.

Lauri Railas: Causation and Burden of Proof in Nordic Marine Insurance, Commercial Arbitration MAC Commemorative Issue No 3(5) 2020

15.10.2020

Merivahingonlaskijaa koskevan lainsäädännön uudistamishanke

Liikenne- ja viestintäministeriössä on vireillä merivahingonlaskijaa koskevan lainsäädännön uudistamishanke. Voit seurata asian etenemistä ja siitä annettuja lausuntoja oheisista linkeistä.

Valtioneuvoston hankeikkuna

Lausunnot hallituksen esityksen luonnoksesta Lausuntopalvelu.fi:ssä

Merivahingonlaskijan lausunto 23.4.2020

23.4.2020

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 2/2020 (19.5.2020)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 2/2020

19.5.2020

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 1/2020 (9.4.2020)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 1/2020

9.4.2020

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 6/2017 (19.12.2017)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 6/2017

19.12.2017

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 5/2017 (16.10.2017)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 5/2017

16.10.2017

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 4/2017 (24.8.2017)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 4/2017

24.8.2017

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 3/2017 (6.7.2017)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 3/2017

6.7.2017

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 2/2017 (6.6.2017)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 2/2017

6.6.2017

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 1/2017 (15.5.2017)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 1/2017

15.5.2017

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 5/2016 (19.9.2016)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 5/2016

19.9.2016

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 4/2016 (29.8.2016)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 4/2016

29.8.2016

Professori Esko Hoppu in memoriam

Pitkäaikainen merivahingonlaskija, professori Esko Hoppu poistui keskuudestamme 13.7.2016 pitkäaikaisen sairauden murtamana. Hän oli kuollessaan 81-vuotias.

Lue muistokirjoitus

21.8.2016

Historiikki merivahingonlaskijan toimesta julkaistu

Lauri Railas on kirjoittanut historiikin merivahingonlaskijan toimesta. Lue historiikki allaolevasta linkistä.

165 vuotta merivahingonlaskijan toimintaa Suomessa

15.8.2016

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 3/2016 TARQA-ALUMIINIVENE (30.6.2016)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 3/2016 TARQA-ALUMIINIVENE

30.6.2016

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 1/2016 NORDIC DUCK PERSONSSKADA (23.6.2016)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 1/2016 NORDIC DUCK PERSONSSKADA

Dispaschörens utredning av ersättning i sjöförsäkringsärende given den 23 juni 2016 har upphävts medelst dom 16/55657, 18.11.2016, i målet L16/29468. Svaranden har medgivit käromålet.

23.6.2016

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 2/2016 "AQUAFYYTTI" (20.6.2016)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 2/2016 "AQUAFYYTTI"

20.6.2016

Merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen tapauksessa EV 6/2015 HELLGREN VENEVAHINKO (22.12.2015)

Lue tiivistelmä korvausselvityksestä allaolevasta linkistä.

EV 6/2015 HELLGREN VENEVAHINKO

22.12.2015

Suomen merivahingonlaskija

Merivahingonlaskijan toimi on Suomessa lakisääteinen ja Suomessa on ainoastaan yksi merivahingonlaskija. Merivahingonlaskija toimii Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa. Merivahingonlaskijan tehtävät merivakuutusten korvausselvityksessä on määritelty laissa vuodelta 1953 sekä yhteishaveriselvitysten osalta merilain 17 luvussa. Merilaki osoittaa merivahingonlaskijalle pari muutakin tehtävää varustamon globaalirajoituksen sekä ns. etäisyysrahdin laskemisessa.

Merivahingonlaskijan tehtävät voivat olla määritelty vakuutusehdoissa. Merivakuutuskorvausta koskevaa riitaa ei kuitenkaan voi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi ennen kuin merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen. Korvausselvityksen hakija on periaatteessa velvollinen maksamaan merivahingonlaskijan kulut ja palkkion. Merivakuutusta harjoittavat yhtiöt ovat kuitenkin myös vuodelta 1980 peräisin olevaan päätökseen perustuen korvanneet yksityishenkilön ollessa vakuutuksenottajana ja hakijana merivahingonlaskijan kulut ja palkkion, jollei hakemus ole ollut ilmeisen aiheeton.

Laki ja asetus / Lag och förordning

Merilain (674/1994) 17. luku

York-Antwerp Rules 2016 & CMI Guidelines on General Average

Suomen merivahingonlaskija on dosentti, OTT Lauri Railas.

Yhteystiedot

Merivahingonlaskijan toimisto
Business Meeting Park
Salomonkatu 5 C
00100 Helsinki
puh. 09 641 081

info (at) averageadjuster.fi
lauri.railas (at) averageadjuster.fi

www.averageadjuster.fi